Beýleki awtoulag enjamlary

Gysga düşündiriş:


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

s1

Önümiň ady : Plastiki goşa turba berkidiji

Material plastmassa

Spesifikasiýa Orta deşik ID 6mm,

çep we sag deşikler ID 8mm

Turbalary berkitmek üçin amaly

s2

Önümiň ady : Filtr süzgüji M48

Model No. M48

Material plastmassa

s3

Önümiň ady : Süzgüç gapagy

Material plastmassa

s4

Önümiň ady stic Plastiki O klip

Material plastmassa

Spesifikasiýa OD 60mm we OD 15mm neýlon turbalaryna laýyk gelýär

Turbalary berkitmek üçin amaly

Gorag gapagy turba çyzygyny we çalt birleşdirijini goramak üçin ulanylýar.Turbanyň çyzygynyň we birikdirijiniň temperatura we çygly welosiped sürmegine, yrgyldylara we senagat çözüjisine garşylygy saklap biler ýaly, turba çyzygynyň daşynda oturdyldy.
“Linhai Shinyfly Auto Parts Co., Ltd.”dizaýny, önümçiligi we satuwy birleşdirýän professional awtoulag zapas şaýlaryny öndüriji.Hytaýyň Ningbo we Şanhaý port şäheriniň golaýynda Hytaýyň meşhur taryhy we medeni şäheri bolan Zhejiang welaýatynyň Linhai şäherinde ýerleşýär, şonuň üçin transport üçin amatly.Güýçli gözleg we gözleg toparymyz bar we müşderiniň çyzgylaryna ýa-da nusgalaryna görä önüm öndürip we öndürip bileris.Biz öndüriji, özümiziň galyplaýyş ussahanamyz we ähli önümçilik ussahanalarymyz bar, şonuň üçin iň gowy bahalary we önümleri gönüden-göni hödürläp bileris.Synag laboratoriýasy we iň ösen we doly gözleg enjamlary bar.Productshli önümler hilini üpjün etmek üçin ähli önümçilik prosesiniň her ädiminde hil gözegçilik merkezimiz tarapyndan berk barlanýar we synagdan geçirilýär.Bizde 10 önümçilik liniýasy bar we çalt birleşdiriji üçin ýyllyk önümçilik kuwwatymyz 12,000,000 bölekden, turba gurnamalary üçin bolsa 360,000 toplumdan gowrak, dürli satyn alyş mukdary bilen dürli müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp bileris.Iň ýokary bazarlar üçin ýokary hilli önümleri ösdürmäge üns berýäris.Önümlerimiz halkara ülňülerine laýyk gelýär we esasan Europeewropa, Amerika, Awstraliýa, Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar we ş.m. eksport edilýär. Içerki we daşary ýurtly müşderiler tarapyndan köp öwgä eýe bolduk.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler