Şekilli plastik şlang birikdirijisiniň 4 usuly

Gysga düşündiriş:


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

s1

Önümiň beýany

Şlang birikdirijisi X görnüşi 4 görnüşli ID6

Önümiň görnüşi deň X görnüşi 4 görnüşli ID6

Material plastik PA12GF30

Spesifikasiýa PA ID6-6-6-6

Iş gurşawy 5-7 bar , -30 ℃ 120 ℃

s2

Önümiň beýany

Şlang birikdirijisi X görnüşi 4 görnüşli ID14-8-8-14

Önümiň görnüşini azaltmak X görnüşi 4 görnüşli

Material plastik PA12GF30

Spesifikasiýa PA ID14-8-8-14

Iş gurşawy 5-7 bar , -30 ℃ 120 ℃

s3

Önümiň beýany

Şlang birikdirijisi 4 ýol

Haryt: Deňdir X görnüşi 4 ýol

Turbanyň belgisi: 6-6-6-6

6.0x8.0mm ýa-da 6.35x8.35mm

1.Bu şlang birleşdirijisi PA66 ýa-da PA12 + GF30-dan ýasaldy we zerur bolsa o-ring bilen bolup biler.
2. Şlangy birikdirmek gaty ýönekeý, diňe şlangy birikdirijä basyň.
3. Suwuk, gaz geçiriji turbany birleşdirmek üçin amatly.

“ShinyFly” diňe bir müşderilere çalt birikdirijileri hödürlemek bilen çäklenmän, iň gowy hyzmaty hem hödürleýär.
Iş gerimi: Awtoulag çalt birleşdirijisi we suwuk çykýan önümleri dizaýn etmek, öndürmek we satmak, şeýle hem in engineeringenerçilik birikdiriş tehnologiýasy we müşderiler üçin amaly çözgütler.

“Shinyfly” çalt birikdirijileri, SAE J2044-2009 ülňülerine (Suwuk ýangyç we bug / zyňyndy ulgamlary üçin çalt birikdirme spesifikasiýasy) laýyklykda işlenip düzüldi we köpçülikleýin habar beriş ulgamlary üçin amatly.Sowuklaýjy suw, nebit, gaz ýa-da ýangyç ulgamlary bolsun, elmydama size netijeli we ygtybarly birikmeler we iň oňat çözgüt berip bileris.

“Shinyfly” -yň çalt birikdirijisiniň artykmaçlygy

1. “ShinyFly” -yň çalt birikdirijileri işiňizi ýönekeýleşdirýär.
• Bir gurnama işi
Birikdirmek we ygtybarly etmek üçin diňe bir hereket.
• Awtomatiki birikme
Ahyrky bölek dogry oturanda şkaf awtomatiki usulda gulplanýar.
• embygnamak we ýygnamak aňsat
Bir eli bilen gaty giňişlikde.

2. “ShinyFly” -yň çalt birikdirijileri akylly.
• Şkafyň ýagdaýy, gurnama hataryndaky birikdirilen ýagdaýy aç-açan tassyklaýar.

3. ShinyFly-yň çalt birikdirijileri howpsuz.
• Ahyrky bölek dogry oturýança baglanyşyk ýok.
• Meýletin hereket etmese, birikme kesilmez.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler