Awtoulag ýangyç şlangy gurnama

  • Dürli modeller bilen neýlon ýangyç şlang turbasy gurnama

    Dürli modeller bilen neýlon ýangyç şlang turbasy gurnama

    Spesifikasiýa Önümiň ady: Benzin turba liniýasynyň gurnamasy Ulanyjynyň neýlon turbasynyň ýa-da turbanyň görnüşiniň dürli aýratynlyklaryny öndürmek zerurlygyna görä.Lighteňil agramy, kiçi göwrümi, oňat çeýeligi, gurmak aňsat we ş.m. sebäpli kiçi gurnama meýdançasynda işlemek amatly bolar ýaly.Önümiň ady: GM seriýaly ýangyç şlangy ýygnagy 96499295 Bu ýangyç şlangy gurnama GM seriýaly awtoulaglar üçin.OEM 96499295. Generatorlaryň köne modelleri ...
  • Uelangyç liniýalary üçin awtoulag şlangy ýygnagy

    Uelangyç liniýalary üçin awtoulag şlangy ýygnagy

    Spesifikasiýa Önümiň ady: Awtoulag ýangyç şlangy ýygnagy Ulanyjynyň neýlon turbasynyň ýa-da turbanyň görnüşiniň dürli aýratynlyklaryny öndürmek zerurlygyna görä.Lighteňil agramy, kiçi göwrümi, oňat çeýeligi, gurmak aňsat we ş.m. sebäpli kiçi gurnama meýdançasynda işlemek amatly bolar ýaly.Önümiň ady: Uglerod kanisteri birleşdirýän turba Generatorlaryň köne modelleri, ýangyç guýulýan desganyň tempera üýtgemelerine sazlanmagy üçin şemalladylan ýangyç gapagy bilen geler ...