E Suw turbasy üçin çalt birikdirijileri gulplaň

Gysga düşündiriş:


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

s1

Spesifikasiýa
Sowadyjy (suw) çalt birikdiriji E gulp
Haryt görnüşi E gulp 90
Material plastik PA66
Şlang bilen enjamlaşdyrylan PA 4.0x6.0 ýa-da 6.0x8.0
Ugur tirsegi 90 °
Programmany sowatmak (suw) ulgamy
Iş gurşawy 0,5-2 bar , -40 ℃ 120 ℃

s2

Haryt: Suw turbasy üçin E gulplaýjy

Şlang ýerleşdirildi: PA 6.0x8.0

Iş gurşawy: 0,5-2 bar , -40 ℃ 120 ℃

“ShinyFly” -da dürli programmalar üçin çalt birikdirijiler bar.
Goýmalar: Awtoulag ýangyjy, bug, suwuk ulgam, tormoz ulgamy (pes basyş), gidrawliki dolandyryş ulgamy, kondisioner ulgamy, sowadyş ulgamy, howa kabul ediş ulgamy, zyňyndylara gözegçilik, kömekçi ulgam we infrastruktura we ş.m.
“ShinyFly” diňe bir müşderilere çalt birikdirijileri hödürlemek bilen çäklenmän, iň gowy hyzmaty hem hödürleýär.
Iş gerimi: Awtoulag çalt birleşdirijisi we suwuk çykýan önümleri dizaýn etmek, öndürmek we satmak, şeýle hem in engineeringenerçilik birikdiriş tehnologiýasy we müşderiler üçin amaly çözgütler.

“Shinyfly” -yň çalt birikdirijisiniň artykmaçlygy

1. “ShinyFly” -yň çalt birikdirijileri işiňizi ýönekeýleşdirýär.
• Bir gurnama işi
Birikdirmek we ygtybarly etmek üçin diňe bir hereket.
• Awtomatiki birikme
Ahyrky bölek dogry oturanda şkaf awtomatiki usulda gulplanýar.
• embygnamak we ýygnamak aňsat
Bir eli bilen gaty giňişlikde.

2. “ShinyFly” -yň çalt birikdirijileri akylly.
• Şkafyň ýagdaýy, gurnama hataryndaky birikdirilen ýagdaýy aç-açan tassyklaýar.

3. ShinyFly-yň çalt birikdirijileri howpsuz.
• Ahyrky bölek dogry oturýança baglanyşyk ýok.
• Meýletin hereket etmese, birikme kesilmez.

Gurnamak we sökmek amallary usuly

“Shinyfly” çalt birleşdirijisi, “O-ring”, “spacer” halkasy, “O-ring”, halka berkidiji we bahary gulplamakdan ybaratdyr.Baglaýjy başga bir turba adapterini (erkek ahyrky bölegi) salanyňyzda, gulplama çeşmesiniň belli bir çeýeligi barlygy sebäpli, iki birikdirijini tok berkidiji bilen birleşdirip, gurnamanyň ýerinde bolmagy üçin yza çekilip bilner.Şeýdip, çalt birikdiriji işlär.Bejeriş we sökmek wagtynda ilki erkek ujuna basyň, soňra gulplanýan bahar ujuny ortadan giňelýänçä basyň, birleşdiriji aňsatlyk bilen çykarylyp bilner.Gaýtadan birikmezden ozal SAE 30 agyr ýag bilen ýaglanýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler