Biz hakda

“Linhai Shinyfly Auto Parts Co., Ltd.” dizaýny, önümçiligi we satuwy birleşdirýän professional awtoulag zapas şaýlaryny öndüriji.Hytaýyň Ningbo we Şanhaý port şäheriniň golaýynda Hytaýyň meşhur taryhy we medeni şäheri bolan Zhejiang welaýatynyň Linhai şäherinde ýerleşýär, şonuň üçin transport üçin amatly.Awtoulag ýangyjynda, bugda we suwuk ulgamda, tormozlamakda (pes basyşda), gidrawliki rulda, kondisionerde, sowadyşda, kabul etmekde, awtoulag çalt birikdirijilerinde, awtoulag şlanglary gurnamalarynda we plastmassa berkidijiler we ş.m. ýaly birnäçe önüm öndürdik. zyňyndylara gözegçilik, kömekçi ulgam we infrastruktura.Bu aralykda, nusga gaýtadan işlemek we OEM hyzmatyny hem hödürleýäris.“Shinyfly” -yň çalt birikdirijileri SAE J2044-2009 standartlaryna (Suwuk ýangyç we bug / zyňyndy ulgamlary üçin çalt birikdirme spesifikasiýasy) laýyklykda işlenip düzüldi we köpçülikleýin habar beriş ulgamlary üçin amatly.Sowuklaýjy suw, nebit, gaz ýa-da ýangyç ulgamlary bolsun, elmydama size netijeli we ygtybarly birikmeler we iň oňat çözgüt berip bileris.Standart kärhanany dolandyrmagy amala aşyrýarys, IATF 16969: 2016 hil ulgamyna laýyklykda berk işleýäris.Productshli önümler hilini üpjün etmek üçin ähli önümçilik prosesiniň her ädiminde hil gözegçilik merkezimiz tarapyndan berk barlanýar we synagdan geçirilýär.

Önümlerimiz Europeewropa, Amerika, Awstraliýa, Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar we ş.m. eksport edilýär we içerki we daşary ýurtly müşderiler tarapyndan köp öwgä eýe bolduk.Ilki bilen hiliň işewürlik pelsepesine eýerýäris, müşderilere gönükdirilen, tehnologiki innowasiýa, kämillige ymtylmak ”we müşderilerimiziň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin ýokary hilli önümler we gowy hyzmat edýäris.Satuw maksadymyz Hytaýda ýerleşýär we dünýä ýüzünde.Professional marketing hyzmatlary we doly integrirlenen ulgamlar arkaly kompaniýamyzyň gerimini we netijeliligini yzygiderli ösdürýäris, şonuň üçin awtoulag suwuklygyny eltmek ulgamlary üçin dünýä derejesindäki hyzmat hünärmeni bolmaga çalyşýarys.